Transmisje na żywo operacji i zabiegów medycznych

Świadczymy usługi transmisji live w branży medycznej. Kompleksowo realizujemy konferencje, gale, zjazdy, webinary czy też spotkania dla farmaceutów i medyków.
•       Live surgery – operacja na żywo
Realizacja transmisji zabiegu medycznego bezpośrednio z sali operacyjnej do sali konferencyjnej umożliwia śledzenie wszystkich etapów (od case study, poprzez przygotowanie pola operacyjnego, operacji aż do założenia opatrunku na ranie pooperacyjnej) zabiegu na bieżąco, w czasie rzeczywistym, bez opóźnień w obrazie i dźwięku.
•       Telemost
Dwukierunkowa łączność pozwala uczestnikom wydarzenia na dyskusję pomiędzy uczestnikami konferencji lub szkolenia a zespołem chirurgicznym- operującym, w czasie rzeczywistym, bez opóźnień, bez względu na odległość dzielącą salę operacyjną od konferencyjnej.
•       Przechwycenie sygnału z urządzeń medycznych
Połączenie naszej technologii z sygnałem obrazu z endoskopów, kardiomonitorów, urządzeń do obrazowania- np. ramię C, pozwala uzyskać informacje o bieżącym stanie pacjenta i etapach postępu zabiegu operacyjnego. Wszystkie zebrane informacje możemy swobodnie prezentować w obrazie wyświetlanym uczestnikom wydarzenia.
•       Bezpieczeństwo
Każdy członek zespołu realizującego live stream jest przeszkolony z zasad poruszania się po sali operacyjnej i z zasad aseptyki. Dzięki zastosowaniu przez nas odpowiedniego osprzętu- konwerterów,
okablowania, cały proces przeprowadzenia transmisji jest bezpieczny zarówno dla pacjenta, personelu medycznego oraz ekipy pracującej wokół stołu operacyjnego
•       Kierownik produkcji z wykształceniem medycznym
Zapewniamy osobę kompetentną, posiadającą doświadczenie w pracy na bloku operacyjnym, w środowisku podmiotów leczniczych oraz mającą doświadczenie w relacjach z lekarzami, pielęgniarkami i firmami farmaceutycznymi, dla której słownictwo medyczne nie jest obce. Pielęgniarka i ratownik medyczny w jednej osobie zapewnia bezpieczeństwo i wiedzę ekipie podczas produkcji.

specyficzne warunki produkcji podczas live surgery
Ostatnio w portfolio