OFERTA

Wóz transmisyjny RF1 ObVan

Realizacjakażdej transmisji odbywa się z wykorzystaniem wozu na bazie VW Crafter. W pełni wyposażony do streamingu, realizacji obrazu oraz dźwięku. W skład zespołu realizatorskiego wchodzą: realizator wizji, realizator dźwięku, grafik, inżynier wozu. Oprócz podstawowej obsługi transmisji, zapewniamy również: system powtórkowy, symultanicznych tłumaczy języka migowego oraz języków obcych, Green screen, max. 8 torów kamerowych światłowodowych. Wyprodukowany przez nas sygnał wizyjny i dźwiękowy został wielokrotnie przekazywany wozom DSNG największych stacji telewizyjnych w Polsce: TVP, TVN, Polsat.

PORTFOLIO

Zapewniamy kreatywne rozwiązania