Kongres Local-SOME’22

Dwie lokalizacje, 6 kamer HD/4K, realizacja wizji i dźwięku.